Pedagogiikan merkitys ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnassa

Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori ja alumnikoordinaattori Sanna Nieminen tuo Arenen kotisivuille kirjoittamassaan blogitekstissä esiin pedagogiikan merkitystä ammattikorkeakoulujen alumnitoiminnassa.

”Dialoginen oppiminen soveltuu hyvin lähtökohdaksi alumnitoimintaan, jonka pedagogiikka perustuu osallisuuteen ja valmistuneiden opiskelijoiden aktiiviseen toimijuuteen. Alumnien ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun on tärkeä osa osallisuutta. Tällöin alumnit toimivat aktiivisina toimijoina eli toiminnan tuottajina, ei vain yksisuuntaisen tiedon vastaanottajina.”

Blogitekstissä tuodaan esiin myös alumnien omia kokemuksia toimintaan osallistumisesta ja sen mukanaan tuomista hyödyistä. Lue koko teksti Arenen verkkosivuilla.