Mihin ammattikorkeakouluista valmistuneet ovat työllistyneet, ja miten tutkinto vastaa työelämän tarpeita? Minkälainen on korkeakoulutetun urapolku? Näitä kysymyksiä selvitetään valtakunnallisesti ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyllä.

Kohderyhmä

Uraseurantakysely kohdistetaan vuosittain ammattikorkeakoulusta viisi vuotta sitten AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneille.

Tuloksia

AMK-sektorin uraseurantakyselyn tuloksia on saatavilla Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.
Uraseurantakyselyn yksityiskohtaisempiin tulospaketteihin voit tutustua täällä.

Tulosten hyödyntäminen

Korkeakoulut hyödyntävät uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat taas saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää valtakunnallisia kyselytuloksia arvioidessaan korkeakoulujen koulutuksen laatua ja kehittämistarpeita.

Lisäksi uraseurantakyselyn tuloksia on koottu töissä.fi-palveluun. Palvelusta löytyy mm. valmistuneiden uratarinoita, työnimikkeitä ja työelämätietoutta.

Uraseurannan toteuttaminen

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuussa (vuosikello). Ammattikorkeakoulujen uraseurantakysely toteutetaan kolmannen kerran syksyllä 2020 AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeessa.
Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn toteuttamiseksi ja uraseurantatiedon levittämiseksi on perustettu ammattikorkeakoulujen muodostama valtakunnallinen uraseurantaverkosto. Hanke siirtää vastuun uraseurannan toteuttamisesta ammattikorkeakouluille vuonna 2021. Lisää uraseurantaverkostosta ja uraseurannan toteuttamisesta löytyy täältä.

Eettiset periaatteet

Ammattikorkeakoulujen uraseurantakyselyn toteuttamista ohjaavat Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n hyväksymät eettiset periaatteet. Arenen rehtorikokous hyväksyi eettiset periaatteet toukokuussa 2020.

Aineiston käsittely

Tietoa kerätään, säilytetään ja käytetään vastuullisesti vastaajien oikeuksia ja henkilön tietosuojaa kunnioittaen. Tiedonkeruun kaikissa vaiheissa noudatetaan asiamukaisia lakeja, asetuksia ja ohjeistuksia. Kyselyiden tulokset raportoidaan systemaattisesti, vastuullisesti, tietosuoja-asetusta ja hyvää tieteellistä tapaa noudattaen.

Lisätietoa amkien uraseurannasta

Jos sinulla tulee kysyttävää uraseurantakyselystä tai sen toteuttamisesta, voit olla yhteydessä AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hankkeen projektipäällikköön Satu Helmeen: