Kiitos uraseurantafoorumiin osallistuneille!

Korkeakoulujen uraseurantafoorumi järjestettiin 11.12. – 12.12.2017 Helsingissä. Tilaisuus keräsi runsaasti kuulijoita. Kiitos järjestäjien puolesta kaikille mukana olleille. Keskustelu ja uraseurantojen kehittäminen jatkuu!

us_foorumi1
Uraseurantafoorumi järjestettiin Suomen Kansallismuseossa.
us_foorumi2
Työpajoissa käytiin keskustelua muun muassa uraseurantatiedon ja työelämätiedon käytöstä koulutuksen kehittämisessä.
us_foorumi3
Projektipäälliköt Liisa Marttila AMK:sta uralle! -hankkeesta, Sari Haataja LATUA-hankkeesta ja Merja Ukkola Töissä.fi-hankkeesta esittelivät uraseurantojen kehittämistyötä.
us_foorumi4
Työpajassa keskusteltiin myös uraseurantaviestinnän kehittämisestä. Miten uraseurannan tuloksille saataisiin lisää yhteiskunnallista huomiota?

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja tallenteeseen.

KUVAT: Miika Rautiainen

 

Töissä.fi ESR 60 -vuotisjuhlissa

Minna Pesiö-Kokko töissä.fi:n ständillä

Töissä.fi osallistui kutsuttuna Investointeja ihmisiin – Euroopan sosiaalirahasto 60 vuotta  -tilaisuuteen 16.2.2017 Helsingin Vanhalla ylioppilastalolla. Juhlassa puhuivat muun muassa työministeri Jari Lindström, Laurent Sens Euroopan komissiosta ja köyhyystutkija Maria Ohisalo Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuudessa oli lisäksi useita keskusteluja ja musiikkiesityksiä.

Mertsi Lindgren ja Jasmin Helmi esiintyivät ESR-juhlassa
Mertsi Lindgren ja Jasmin Helmi esiintyivät ESR-juhlassa

Yli 20 ständillä esiteltiin onnistuneimpien ESR-hankkeiden tuloksia. Töissä.fi herätti suurta kiinnostusta, ja verkkopalvelu keräsi kävijöiltä paljon kiitosta. Juhla oli myös erinomainen tilaisuus tutustua muihin hyviin projekteihin.

Hanketta ja palvelua olivat esittelemässä projektipäällikkö Merja Ukkola sekä Minna Pesiö-Kokko ja Marko Kuparinen.

Minna Pesiö-Kokko, Henri Helander ja Merja Ukkola
Myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Henri Helander ehti vierailla töissä.fi:n ständillä.

 

Töissä.fi esittäytyi Jyväskylän opopäivillä

Töissä.fi oli mukana Jyväskylän opopäivillä 2.–4.2.2017. Verkkopalvelusta WP_20170203_13_34_46_Proolivat kertomassa Minna Pesiö-Kokko (HY+), Leena Itkonen (HY urapalvelut) ja Titta Turunen (JY). Ajoittain osastolla oli melkoinen tungos, ja kaikki kolme saivatkin ahkerasti esitellä palvelua omilla tableteillaan.

Osa lukion ja peruskoulun opoista tuntee töissä.fi-verkkopalvelun jo hyvin ja käyttää sitä monipuolisesti tietolähteenä sekä oppilaiden ryhmätehtävien tukena. Varsinkin lukion opot käyttävät sivustoa säännöllisesti ja pitävät sitä erinomaisena.

Opinto-ohjaajilta kerättiin myös ideoita keväällä toteutettavaa sähköistä työkirjaa varten.

WP_20170203_13_37_44_Pro

LATUA ja Töissä-hankkeet mukana Elopäivillä

Yliopistojen ura- ja rekrytointipalvelujen vuosittaiset Elopäivät järjestetään tänä vuonna 18.8. – 19.8. Jyväskylässä. LATUA- ja Töissä-hankkeet näkyvät päivien ohjelmassa kahden työpajan voimin.

Torstaina 18.8. keskustellaan Töissä.fi-palvelun seuraavan version kehittämissuunnitelmista. Keskustelua vetää verkkopalveluiden asiantuntija Marko Kuparinen (HY).

Perjantaina 19.8. tutkija Juha Sainio (TY) ja uraohjauksen asiantuntija Eric Carver (HY) LATUA-hankkeesta pureutuvat kysymykseen ”Miten vahvistamme Aarresaari-verkoston verkostoja?”. Työpajassa keskustellaan siitä, miten erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia voidaan hyödyntää mm. uraseurantojen kehittämisessä.

Elopäivien ohjelma

TEKSTI JA KUVA: Jenni Iivonen

”Pitääkö mun nyt jo tietää mitä mä haluan”

Työpajassa keskuteltiin vilkkaastiTöissä.fi-hankkeen Leena Itkonen, Leena Penttinen ja Milla Härmä vetivät työpajan tamperelaisten lukioiden opinto-ohjaajille Tampereen normaalikoulun lukion tiloissa 11.4.2016. Pajan tarkoituksena oli pohtia ja ideoida yhdessä, miten Töissä.fi-palvelua voisi entistä enemmän käyttää hyödyksi myös lukion ohjauksessa. Lukion uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan toisen opinto-ohjauksen pakollisen kurssin, ja Töissä.fi kehittää tällä hetkellä sähköistä työkirjaa muun muassa tämän kurssin tarpeita silmällä pitäen.

Suurin osa opoista oli tutustunut palveluun jo aikaisemmin Merja Ukkolan esittelyn pohjalta, ja työssä päästiin hienosti alkuun. Hedelmällistä keskustelua käytiin lukiolaisilta nousevista kysymyksistä, uudesta opetusuunnitelmasta sekä siitä, minkälaisia työkaluja uudelle kurssille kaivataan. Töissä.fi-palvelun ohjauksen työryhmä jatkaa sähköisen työkirjan kehittämistä tämän pohdinnan perusteella.

Työskentelyä jatketaan myös Seppo Linnarannan koordinoiman saman opoporukan kanssa vielä tänä keväänä.

Postauksen otsikko on yksi lukiolaisilta nouseva kysymys, ja kiteyttää varmasti monen lukiolaisen tunteet tässä ajassa.

Teksti: Milla Härmä

Kehittämispäivä kokosi hanketiimit ideoimaan

AMKista uralle!-, LATUA- ja Töissä-hankkeiden yhteinen kehittämispäivä järjestettiin 6.4. Tampereella. Hanketiimit kokoontuivat pohtimaan, miten uraseurannoista saadaan toimiva työväline korkeakouluille ja muille käyttäjäryhmille. Miten käyttäjien tarpeisiin voidaan vastata?

Päivän pohjana olivat hankkeiden tekemän alkukartoitustyön tulokset. LATUA-hankkeessa on tehty selvitys yliopistojen tiedontarpeista uraseurantatietoon liittyen. AMKista uralle! -hanke julkaisee oman selvityksensä syksyllä, mutta jo nyt kuultiin esimakua tuloksista. Yhteistä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tarpeissa on paljon: kummallakin sektorilla ollaan kiinnostuneita valtakunnallisesta ja alueellisesta vertailutiedosta valmistuneiden työllistymiseen liittyen. Helppokäyttöisyys ja kattavuus ovat reunaehtoja sille, että tieto saadaan systemaattiseen käyttöön korkeakoulujen sisällä.

Päivän aikana käytiin vilkasta keskustelua uraseurantojen kehittämisestä. Keskustelujen pohjana oli kolme teemaa:

1. Miten? – aineistonkeruu ja vastaajien tavoittaminen
2. Mitä? – uraseurannan sisällöt
3. Kuka ja missä? – tiedon tarjoaminen ja vertailtavuus.

Työpajoissa syntyi hyviä ajatuksia ja ideoita muun muassa kansallisesta aineistonkeruusta, uusista kysymyksistä sekä Open datan periaatteista. Kooste päivän työpajakeskusteluista on lähetetty hankkeen toteuttamisessa mukana oleville.

Hankkeet jatkavat ideoiden pohjalta kehittämistyötä täydellä tohinalla. Huhtikuussa on tarkoitus päästä määrittelemään ammattikorkeakoujen ja yliopistojen yhteisiä kyselysisältöjä. Myös uraseurantakyselyjen toteutuksen ja raportoinnin kehittämistä jatketaan muun muassa mobiilipilotin suunnittelulla.

Kiitos kaikille päivään osallistuneille!

TEKSTI JA KUVA: Jenni Iivonen

Mikä on uraseurantojen ydin? Vilkasta keskustelua kehittämisestä

LATUA-hanke järjesti 15.3. Helsingissä työpajapäivän, joka kokosi korkeakoulutettujen työllistymisen ja -tutkimuksen asiantuntijoita keskustelemaan uraseurantojen kehittämisestä. Mukana olivat myös AMKista uralle!- ja Töissä-hankkeet. Keskustelua käytiin kolmen teeman pohjalta.

netti2Ensimmäisessä ryhmässä tutkija Juha Sainio (TY) herätteli keskustelua korkeakoulutuksen tuottamasta osaamisesta. Uraseurannoilla ei voida kerätä tietoa yksityiskohtaisista tiedoista ja taidoista eri aloilta. Sen sijaan voidaan selvittää, mitä valmistuneet ajattelevat tutkinnostaan ja mitä osaamista he kokevat tarvitsevansa työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. Keskusteluissa todettiin, että osaaminen on haastava teema, koska sitä on vaikea sanoittaa ja tunnistaa – etenkin vastavalmistuneena. Aivan helppoa se ei ole myöhemminkään. Tämän osallistujat huomasivat, kun pääsivät itse pohtimaan, mitä on se ydinosaaminen, jota he ovat korkeakoulutuksesta saaneet.

Toisena aiheena olivat työllistymisen laatuun ja urapolkuun liittyvät teemat. Keskustelua veti AMKista uralle! -hankkeen projektipäällikkö Liisa Marttila (TAMK). Kun valmistuneelta kysytään, onko työsi koulutusta vastaava, vastaus pohjautuu aina henkilökohtaiseen kokemukseen. Onko olemassa objektiivisia mittareita? Tärkeää on myös pohtia, kenen näkökulmasta työllistymisen laatua ylipäätään tarkastellaan: yksilön, koulutuksen tuottajan vai yhteiskunnan.

netti1Kolmannessa ryhmässä uraohjauksen asiantuntija Eric Carver (HY) LATUA-hankkeesta johti keskustelua tiedon kattavuudesta ja edustavuudesta. Millä keinoin vastaajia tavoitetaan paremmin? Osallistujat ideoivat erilaisia vaihtoehtoja kyselyn mobiiliaikaan tuomiselle. Lisäksi pohdittiin kyselyn konseptia. Laaja kysely harvemmin, tärkeää ydintietoa lyhyellä kyselyllä vuosittain?

Kattavuuteen voitaisiin vaikuttaa myös sillä, että uraseuranta tulisi tutuksi jo opintojen aikana. Opiskelijat tietäisivät, että saavat kyselyn vastattavakseen valmistuttuaan – ja muistaisivat ehkä kyselyn saadessaan, kuinka tärkeää tieto uramahdollisuuksista oli aikanaan heille. Vastattua tulisi helpommin, kun tietäisi tiedon arvon.

Hanketiimit saivat keskusteluista paljon ideoita ja ajatuksia jatkotyöstettäväksi. Kooste keskustelusta jaetaan hanketoimijoille ja työpajoihin osallistuneille.

Kiitos kaikille mukana olleille!

TEKSTI JA KUVAT: Jenni Iivonen

Yhteistyötä, ei ranking-listoja

Yliopistoissa käynnissä oleva LATUA-hanke ja ammattikorkeakoulujen yhteinen AMKista uralle! -hanke tekevät tiiviisti työtä sen eteen, että korkeakoulujen uraseurannoista saisi jatkossa kattavaa vertailukelpoista tietoa sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymisestä. Myös hankekokonaisuuden kolmannen hankkeen, Töissä-hankkeen, kannalta on tärkeää että uraseurannoissa on vertailtavia osia. Niiden avulla uraseurantatietoon pohjautuva Töissä.fi-palvelu pystyy palvelemaan opiskelijaa, joka harkitsee korkeakouluopintoja tai alan vaihtoa.

Myös hankkeiden yhteisen ohjausryhmän puheenjohtaja, vararehtori Riitta Pyykkö Turun yliopistosta pitää tavoitetta korkeakoulusektorien yhteisestä kyselyosiosta tärkeänä.

pyykko_uutinen
Riitta Pyykköä haastateltiin hänen työhuoneellaan Turussa.

– Korkeakoulujen väliselle vertailutiedolle on käyttöä. Yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on lisääntynyt huomattavasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yhteistyö tiivistyy yhä ja tietyillä aloilla koulutukset ovat lähentymässä. Työllistymiseen ja osaamistarpeisiin liittyvää tietoa olisi kiinnostava saada mm. kandidaatin tutkinnoista ja AMK-tutkinnoista, mahdollisesti myös YAMK-tutkinnoista ja maisterin tutkinnoista, Pyykkö toteaa.

Pyykkö kuitenkin tähdentää, että tietoa pitää käyttää harkiten. On muistettava, että korkeakoulut ovat yhteisellä asialla.

– Vertailutieto on kaksipiippuinen asia. Tiedosta pitää hakea voimaa yhteistyölle, ei laatia ranking-listoja.

Vaikuttava tieto tuodaan lähelle

Vararehtori Pyykkö itse käyttää työssään uraseurantatietoa ja myös muuta palautetietoa monipuolisesti.

– Tarvitsen tietoa siitä, mikä koulutuksessa toimii ja mikä ei. Tähän liittyvät niin sisällöt, opetusmenetelmät kuin työelämävalmiudetkin. Sekä laadullinen että määrällinen työllistymistieto ovat tärkeitä, kun pohditaan esimerkiksi eri alojen koulutusmääriä.

Tietoa käytetään korkeakouluissa eri tavoilla ja tasoilla. Jotta käyttö olisi systemaattista, aineistosta pitää tarjota erilaisia tiiviitä raportteja eri käyttäjäryhmille johdosta opettajiin.

– Kaiken kaikkiaan työllistymistä koskeva tieto on tuotava mahdollisimman helposti saataville sinne, missä vastuu opetuksen kehittämisestä on. Mitä läheisemmäksi tieto koetaan, sitä vaikuttavampaa se on. Aineiston käyttöön pitää myös herätellä, Pyykkö toteaa.

Hankkeille tilausta

Kolmen hankkeen tiivis yhteistyö, ohjausryhmää myöten, on verraten uusi asia. Tammikuussa pidetyssä ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa oli innostunut henki. Ohjausryhmän puheenjohtaja Pyykkö onkin odottavalla kannalla.

– Ohjausryhmässä oltiin yksimielisiä siitä, että hankkeille on selvä tarve. Mielekäs yhteistyö on hieno asia. Kun hankkeet todella tukevat toisiaan ja tekevät aidosti yhdessä, saadaan kaikki hyöty irti.

Vararehtori Riitta Pyykköä haastateltiin LATUA-hankkeen tuottamiin uraseurannan käyttäjäprofiileihin liittyen. Hanke julkaisee profiilit maaliskuun alussa.

TEKSTI JA KUVA:  Jenni Iivonen

Terveiset OPO-päiviltä!

Oulun yliopistolla oli 4.2.2016 koolla 560 ohjauksen ammattilaista ja asiantuntijaa, ja mukavaa IMG_4773menoa riitti. Järjestäjille suuri kiitos onnistuneesta tapahtumasta! Ensi vuonna tapahtuma järjestetään Jyväskylässä.

OPO-päivillä töissä.fi esittäytyi  Akavan kanssa yhteistyössä, vierekkäisillä ständeillä. Yhteisenä intressinämme on korkeakoulutettujen työllistyminen, ja siinä avuksi ovat myös kertomukset, joita voi lukea ja kirjoittaa töissä.fi:ssä.

Halusimme Akavan kanssa yhdessä nostaa esiin uraohjauksen näkökulmaa opinto-ohjauksen kentässä, joten järjestimme päivän aikana asiantuntijakohtaamisia. Haastateltavina ständillä olivat ura-ohjaaja ja suunnittelija Kaisa Karhu Oulun yliopistosta, opinto-ohjaaja Susanna Saarinen OAMK:sta, opinto-ohjaaja Anu Turunen Lyseonpuiston lukiosta Rovaniemeltä ja suunnittelija Juha Lahti, joka kehittää ohjausta Jyväskylän yliopistossa Töissä-hankkeessa. Haastattelijoina toimivat Suomen ekonomien, Tradenomiliiton ja Akavan erityisalojen asiantuntijat. Haastatteluista voi IMG_4769lukea enemmän Akavalaisesta.

Keskustelut ständillä osoittivat, että töissä.fi on monelle opolle ilahduttavan tuttu, ja monella myös aktiivisessa käytössä. Erityisesti valmistuneiden itse kirjoittamat kertomukset tuntuivat kiinnostavan. Niinpä ständillä vinkkailinkin siitä, että kertomuksia voi jokainen korkeakoulusta valmistunut kirjoittaa. Kyselin myös, voisiko kertomusten keruuta käyttää opinto-ohjauksen tunneilla tehtävänä, jonka avulla nuori konkreettisesti avaisi kiinnostuksen kohteitaan ja saisi yhteyksiä työelämään. Monia opoja ajatus innosti! Nuorten kiinnostus työtä kohtaan ja mahdollisuus auttaa nuoria elämän tärkeässä vaiheessa voi olla monelle valmistuneelle sykähdyttävä tilaisuus, etenkin kun samalla johtuu miettimään omaa uraansa.

Palvelun materiaalitilauksia tuli tapahtumassa hyvä liuta. Materiaalia onkin jo postitettu eri puolille Suomea hyvää käyttöön. Palvelun kortteja, julisteita ja bannereita toimitamme tilaajille korvauksetta. Tilaustiedot löytyvät töissä.fi:stä – ihan pian. Eikun tilaamaan ja viemään viestiä palvelusta sinne, missä sitä tarvitaan.

Kohta on kevät ja aika hakea korkeakouluihin. Toivottavasti töissä.fi auttaa monia tekemään hyviä valintoja!

Töissä.fi Opopäivillä Oulussa

Opinto-ohjaajat eri koulutusasteilla ovat töissä.fi-palvelun merkittävä käyttäjäryhmä. Niinpä menemmekin opinto-ohjaajille suunnatuille valtakunnallisille Opopäiville kertomaan palvelusta ja sen hyödyistä ohjaustyössä. Päivien osallistujina on suuri joukko opinto-ohjaajia eri puolilta Suomea.

töissä.fi-sitaatti kertomuksesta
Sitaatti kertomuksesta töissä.fi-palvelusta.

Töissä-hanke on esillä sekä omalla osastolla että työpajan avulla perjantaina 4.2.

Teemme päivillä yhteistyötä Akavan kanssa vierekkäisillä osastoilla. Yhteistyönä haastatellaan perjantain aikana uraohjauksen tiimoilta lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston ohjauksen ammattilaisia sekä suunnittelija Juha Lahtea, joka vastaa Töissä-hankkeen ohjauksen osaprojektista. Lahti työskentelee Jyväskylän yliopiston OKL:n ohjauksen koulutuksessa yliopistonopettajana.

Juha Lahti pitää tilaisuudessa työpajan: Töissä.fi – työelämätietoutta tarjolla, miten hyödyntää sitä ohjauksessa? Työpajassa tutustutaan töissä.fi-palveluun korkeakoulutettujen koulutuspolkuja ja työuria valottavana lähteenä sekä yleensäkin verkon työelämätietouden hyödyntämiseen ohjauksessa.  Lisäksi perehdytään ryhmäohjaukseen mahdollisuutena työelämätietouden yhteisölliseen työstämiseen sekä yksilöiden urasuunnittelun tukemiseen. Työpajassa työskennellään konkreettisin ohjaustehtävin uraohjauksen ja urasuunnittelun kysymysten parissa. Harjoitteet ja työmenetelmät soveltuvat niin perus- ja toiselle asteelle kuin korkeakouluopiskelijoiden ohjaukseen.

Opopäivät on oivallinen tilaisuus kertoa opinto-ohjaajille, että töissä.fi on osa korkeakoulujen hankekokonaisuutta, jossa uraseurantatiedon hyödyntämistä ja töissä.fi:ä kehitetään.

Toivomme saavamme opinto-ohjaajat innostumaan siitä, että opiskelijat voisivat tehdä palvelusta juuri itselleen mahdollisimman hyödyllisen ja kerätä kertomuksia itseä kiinnostavista tehtävistä osana ohjausta. Kertomuksiahan voi kirjoittaa suoraan palveluun jokainen korkeakoulusta valmistunut!

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden tekijätiimistä paikalla on Anne Karkulahti. Nähhäänkö Oulusa?