Terveiset OPO-päiviltä!

Oulun yliopistolla oli 4.2.2016 koolla 560 ohjauksen ammattilaista ja asiantuntijaa, ja mukavaa IMG_4773menoa riitti. Järjestäjille suuri kiitos onnistuneesta tapahtumasta! Ensi vuonna tapahtuma järjestetään Jyväskylässä.

OPO-päivillä töissä.fi esittäytyi  Akavan kanssa yhteistyössä, vierekkäisillä ständeillä. Yhteisenä intressinämme on korkeakoulutettujen työllistyminen, ja siinä avuksi ovat myös kertomukset, joita voi lukea ja kirjoittaa töissä.fi:ssä.

Halusimme Akavan kanssa yhdessä nostaa esiin uraohjauksen näkökulmaa opinto-ohjauksen kentässä, joten järjestimme päivän aikana asiantuntijakohtaamisia. Haastateltavina ständillä olivat ura-ohjaaja ja suunnittelija Kaisa Karhu Oulun yliopistosta, opinto-ohjaaja Susanna Saarinen OAMK:sta, opinto-ohjaaja Anu Turunen Lyseonpuiston lukiosta Rovaniemeltä ja suunnittelija Juha Lahti, joka kehittää ohjausta Jyväskylän yliopistossa Töissä-hankkeessa. Haastattelijoina toimivat Suomen ekonomien, Tradenomiliiton ja Akavan erityisalojen asiantuntijat. Haastatteluista voi IMG_4769lukea enemmän Akavalaisesta.

Keskustelut ständillä osoittivat, että töissä.fi on monelle opolle ilahduttavan tuttu, ja monella myös aktiivisessa käytössä. Erityisesti valmistuneiden itse kirjoittamat kertomukset tuntuivat kiinnostavan. Niinpä ständillä vinkkailinkin siitä, että kertomuksia voi jokainen korkeakoulusta valmistunut kirjoittaa. Kyselin myös, voisiko kertomusten keruuta käyttää opinto-ohjauksen tunneilla tehtävänä, jonka avulla nuori konkreettisesti avaisi kiinnostuksen kohteitaan ja saisi yhteyksiä työelämään. Monia opoja ajatus innosti! Nuorten kiinnostus työtä kohtaan ja mahdollisuus auttaa nuoria elämän tärkeässä vaiheessa voi olla monelle valmistuneelle sykähdyttävä tilaisuus, etenkin kun samalla johtuu miettimään omaa uraansa.

Palvelun materiaalitilauksia tuli tapahtumassa hyvä liuta. Materiaalia onkin jo postitettu eri puolille Suomea hyvää käyttöön. Palvelun kortteja, julisteita ja bannereita toimitamme tilaajille korvauksetta. Tilaustiedot löytyvät töissä.fi:stä – ihan pian. Eikun tilaamaan ja viemään viestiä palvelusta sinne, missä sitä tarvitaan.

Kohta on kevät ja aika hakea korkeakouluihin. Toivottavasti töissä.fi auttaa monia tekemään hyviä valintoja!

Töissä.fi Opopäivillä Oulussa

Opinto-ohjaajat eri koulutusasteilla ovat töissä.fi-palvelun merkittävä käyttäjäryhmä. Niinpä menemmekin opinto-ohjaajille suunnatuille valtakunnallisille Opopäiville kertomaan palvelusta ja sen hyödyistä ohjaustyössä. Päivien osallistujina on suuri joukko opinto-ohjaajia eri puolilta Suomea.

töissä.fi-sitaatti kertomuksesta
Sitaatti kertomuksesta töissä.fi-palvelusta.

Töissä-hanke on esillä sekä omalla osastolla että työpajan avulla perjantaina 4.2.

Teemme päivillä yhteistyötä Akavan kanssa vierekkäisillä osastoilla. Yhteistyönä haastatellaan perjantain aikana uraohjauksen tiimoilta lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston ohjauksen ammattilaisia sekä suunnittelija Juha Lahtea, joka vastaa Töissä-hankkeen ohjauksen osaprojektista. Lahti työskentelee Jyväskylän yliopiston OKL:n ohjauksen koulutuksessa yliopistonopettajana.

Juha Lahti pitää tilaisuudessa työpajan: Töissä.fi – työelämätietoutta tarjolla, miten hyödyntää sitä ohjauksessa? Työpajassa tutustutaan töissä.fi-palveluun korkeakoulutettujen koulutuspolkuja ja työuria valottavana lähteenä sekä yleensäkin verkon työelämätietouden hyödyntämiseen ohjauksessa.  Lisäksi perehdytään ryhmäohjaukseen mahdollisuutena työelämätietouden yhteisölliseen työstämiseen sekä yksilöiden urasuunnittelun tukemiseen. Työpajassa työskennellään konkreettisin ohjaustehtävin uraohjauksen ja urasuunnittelun kysymysten parissa. Harjoitteet ja työmenetelmät soveltuvat niin perus- ja toiselle asteelle kuin korkeakouluopiskelijoiden ohjaukseen.

Opopäivät on oivallinen tilaisuus kertoa opinto-ohjaajille, että töissä.fi on osa korkeakoulujen hankekokonaisuutta, jossa uraseurantatiedon hyödyntämistä ja töissä.fi:ä kehitetään.

Toivomme saavamme opinto-ohjaajat innostumaan siitä, että opiskelijat voisivat tehdä palvelusta juuri itselleen mahdollisimman hyödyllisen ja kerätä kertomuksia itseä kiinnostavista tehtävistä osana ohjausta. Kertomuksiahan voi kirjoittaa suoraan palveluun jokainen korkeakoulusta valmistunut!

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden tekijätiimistä paikalla on Anne Karkulahti. Nähhäänkö Oulusa?

Töissä.fi täydentyi uusimmalla datalla

Töissä.fi_yliopistokehrä_810_pääainettaOpiskelijoille suunnatulla töissä.fi-sivustolla on nyt uutta dataa yliopistoista valmistuneiden työllistymisestä ja työtehtävistä. Sivustoa on päivitetty syksyllä 2014 kerätyllä uraseurantatiedolla.

Palvelusta voi hakea tietoa yli 800 pääaineen tai koulutusohjelman nimellä. Erilaisia ammatteja tai tehtävänimikkeitä on yli 3000. Tiedot palveluun on saatu yliopistojen tekemistä uraseurantakyselyistä, ja aineistossa on nyt yhteensä 15 145 vastaajaa.

Kun mukaan saatiin nyt ensimmäistä kertaa tiedot myös Aalto-yliopistosta ja Lapin yliopistosta, ainoat puuttuvat yliopistot ovat Taideyliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

Sivustolta voi myös lukea valmistuneiden kirjoittamia kuvauksia, joissa he kertovat työstään ja antavat vinkkejä opiskelijoille. Kertomuksia on tällä hetkellä jo yli neljäsataa, ja niiden määrä kasvaa tasaisesti. Kuka tahansa korkeakoulusta valmistunut voi jättää sivustolle oman kertomuksensa.

Euroopan sosiaalirahaston tuella rakennetun töissä.fi-sivuston tavoitteena on tukea opiskelijoiden urasuunnittelua ja koulutusvalintoja. Opiskelijoiden lisäksi sivusto on tarkoitettu kaikille ohjauksen parissa työskenteleville.

Uudella ESR-hankekaudella sivustoa ja sen käyttöä uraohjauksen välineenä kehitetään Jyväskylän ja Helsingin yliopiston yhteistyöllä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Merja Ukkola

merja.ukkola(at)helsinki.fi, 050 4150 547
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelut