”Pitääkö mun nyt jo tietää mitä mä haluan”

Työpajassa keskuteltiin vilkkaastiTöissä.fi-hankkeen Leena Itkonen, Leena Penttinen ja Milla Härmä vetivät työpajan tamperelaisten lukioiden opinto-ohjaajille Tampereen normaalikoulun lukion tiloissa 11.4.2016. Pajan tarkoituksena oli pohtia ja ideoida yhdessä, miten Töissä.fi-palvelua voisi entistä enemmän käyttää hyödyksi myös lukion ohjauksessa. Lukion uusi opetussuunnitelma tuo mukanaan toisen opinto-ohjauksen pakollisen kurssin, ja Töissä.fi kehittää tällä hetkellä sähköistä työkirjaa muun muassa tämän kurssin tarpeita silmällä pitäen.

Suurin osa opoista oli tutustunut palveluun jo aikaisemmin Merja Ukkolan esittelyn pohjalta, ja työssä päästiin hienosti alkuun. Hedelmällistä keskustelua käytiin lukiolaisilta nousevista kysymyksistä, uudesta opetusuunnitelmasta sekä siitä, minkälaisia työkaluja uudelle kurssille kaivataan. Töissä.fi-palvelun ohjauksen työryhmä jatkaa sähköisen työkirjan kehittämistä tämän pohdinnan perusteella.

Työskentelyä jatketaan myös Seppo Linnarannan koordinoiman saman opoporukan kanssa vielä tänä keväänä.

Postauksen otsikko on yksi lukiolaisilta nouseva kysymys, ja kiteyttää varmasti monen lukiolaisen tunteet tässä ajassa.

Teksti: Milla Härmä

Töissä.fi Opopäivillä Oulussa

Opinto-ohjaajat eri koulutusasteilla ovat töissä.fi-palvelun merkittävä käyttäjäryhmä. Niinpä menemmekin opinto-ohjaajille suunnatuille valtakunnallisille Opopäiville kertomaan palvelusta ja sen hyödyistä ohjaustyössä. Päivien osallistujina on suuri joukko opinto-ohjaajia eri puolilta Suomea.

töissä.fi-sitaatti kertomuksesta
Sitaatti kertomuksesta töissä.fi-palvelusta.

Töissä-hanke on esillä sekä omalla osastolla että työpajan avulla perjantaina 4.2.

Teemme päivillä yhteistyötä Akavan kanssa vierekkäisillä osastoilla. Yhteistyönä haastatellaan perjantain aikana uraohjauksen tiimoilta lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston ohjauksen ammattilaisia sekä suunnittelija Juha Lahtea, joka vastaa Töissä-hankkeen ohjauksen osaprojektista. Lahti työskentelee Jyväskylän yliopiston OKL:n ohjauksen koulutuksessa yliopistonopettajana.

Juha Lahti pitää tilaisuudessa työpajan: Töissä.fi – työelämätietoutta tarjolla, miten hyödyntää sitä ohjauksessa? Työpajassa tutustutaan töissä.fi-palveluun korkeakoulutettujen koulutuspolkuja ja työuria valottavana lähteenä sekä yleensäkin verkon työelämätietouden hyödyntämiseen ohjauksessa.  Lisäksi perehdytään ryhmäohjaukseen mahdollisuutena työelämätietouden yhteisölliseen työstämiseen sekä yksilöiden urasuunnittelun tukemiseen. Työpajassa työskennellään konkreettisin ohjaustehtävin uraohjauksen ja urasuunnittelun kysymysten parissa. Harjoitteet ja työmenetelmät soveltuvat niin perus- ja toiselle asteelle kuin korkeakouluopiskelijoiden ohjaukseen.

Opopäivät on oivallinen tilaisuus kertoa opinto-ohjaajille, että töissä.fi on osa korkeakoulujen hankekokonaisuutta, jossa uraseurantatiedon hyödyntämistä ja töissä.fi:ä kehitetään.

Toivomme saavamme opinto-ohjaajat innostumaan siitä, että opiskelijat voisivat tehdä palvelusta juuri itselleen mahdollisimman hyödyllisen ja kerätä kertomuksia itseä kiinnostavista tehtävistä osana ohjausta. Kertomuksiahan voi kirjoittaa suoraan palveluun jokainen korkeakoulusta valmistunut!

Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden tekijätiimistä paikalla on Anne Karkulahti. Nähhäänkö Oulusa?